در این مقطع از زندگی
از کلام خالی شده ام
یک بغل احساسات سبز رنگ
که بوی پیازچه می دهد
و یک سبد پرپری های سفید
که شبیه بهار نارنج هاست
داشته های من در این میان است
به شما نمی دهم
.و خسته تان نمی کنم
چیزی گیرتان نمی آید
خبری نیست...
بفرمایید...
خوش آمدید...